Điện thoại: (0274) 222 1010
Email: info@vn.takigawa-corp.com
Số 10 VSIP II-A, Đường số 14, Khu công nghiệp VSIP II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Mục tiêu môi trường năm 2017

 

Chính sách môi trường

Mục đích môi trưởng

Mục tiêu môi trường (Hạng Mục Lớn)

 Thiết Lập Hệ Thống Quản Lý Môi Trường

 Điều chỉnh chương trình EMS theo tiêu chuẩn quốc tế

 Đạt được chứng chỉ ISO14001 (nhận chứng chỉ đánh giá vào tháng 6~9)

 Sự tuân thủ

 Tuân thủ các quy định môi trường của Việt Nam

·   Làm mới "Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường" để thông báo cho Cơ quan chức năng

·   Có các biện pháp cần thiết để kiểm soát khí thải VOC  ứng với việc lắp đặt máy in và máy dán màng nhựa (lami)

·   Tăng cường kiểm soát để có cách xử lý thích hợp và lưu trữ an toàn hóa chất

 Chung sống với thiên nhiên

 Giảm khối lượng rác thải công nghiệp, đây có thể xem là nguồn ô nhiễm môi trường lớn nhất
 của TCV, đã xem xét tính chất sản xuất và khối lượng sản xuất.

  • Giảm khoảng 5% tỷ lệ tạo rác thải công nghiệp do sản phẩm bị lỗi

 Chung sống với thiên nhiên

 Góp phần ngăn chặn sự suy giảm tầng ôzôn bằng việc tiêu thụ năng lượng với khối lượng
 tương đối nhỏ so với các ngành công nghiệp khác, đã xem xét tính chất sản xuất và khối

 lượng sản xuất

 ⇒Mục Tiêu Môi Trường Năm 2017

·   Giảm 5% mức tiêu thụ điện năng và LPG khi đã chuyển đổi tương đương với lượng khí thải CO2 so với năm 2016.

·   Nhằm góp phần bảo vệ môi trường ở khía cạnh LCA

Ø Giảm khối lượng năng lượng tiêu thụ bằng cách giảm 30% khối lượng hàng hóa được vận chuyển bằng đường không.

Ø Phấn đấu kinh doanh các sản phẩm thân thiện với môi trường.

 Đào tạo về môi trường

 Nâng cao nhận thức cho nhân viên về tầm quan trọng của các đóng góp xã hội bao gồm việc
 bảo vệ môi trường.

·   Đào tạo và huấn luyện về bảo vệ môi trường cho người lao động

 Promoting Active Communication
 Truyền thông

 Giải thích các hoạt động môi trường của TCV cho các bên có liên quan.

  • Thành lập trang hoạt động xã hội trên trang chủ 
  • Tham gia vào các hoạt động từ thiện và hoạt động xã hội

 

Liên hệ

Địa chỉ:

Số 10 VSIP II-A, Đường số 14, Khu công nghiệp VSIP II-A, Phường Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại: (0274) 222 1010

Fax: (0274) 222 1050

Email:
info@vn.takigawa-corp.com